Oproep voor de medewerking aan een onderzoek

Extreme vroeggeboorte is benaderd om mee te werken aan een onderzoeksvoorstel in ontwikkeling: de TWINC studie. Hieronder lees je hoe we betrokken zijn, het onderzoeksvoorstel en de link naar een vragenlijst.

DE TWINC studie: extreme vroeggeboorte bij tweelingzwangerschappen

Onderzoekers van de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen (NVOG), vragen graag naar jullie mening over het onderzoeksvoorstel van de TWINC studie. Zij hopen zo meer inzicht te krijgen in de bereidheid van patiënten om, in de toekomst, deel te nemen aan de TWINC studie. Extreme vroeggeboorte is betrokken, samen met de patiëntverenigingen Care4Neo en de Nederlandse Vereniging Ouders van Meerlingen. Onze betrokkenheid houdt o.a. in dat we meedenken over het belang van het onderzoek voor patiënten en onze mening geven over allerlei aspecten van het op te starten onderzoek. Bijvoorbeeld over de relevantie, de veiligheid, over de ethiek maar ook over het patiëntenvoorlichtingsmateriaal.

Wat is het doel van de TWINC studie?

Tweelingzwangerschappen hebben een hoog risico op extreme vroeggeboorte, dit is een geboorte bij minder dan 28 weken zwangerschap. In Nederland bevallen er elk jaar ca. 250 vrouwen met een tweelingzwangerschap na een zwangerschapsduur korter dan 28 weken. Ten gevolge van de extreme vroeggeboorte bij een tweelingzwangerschap overlijden er elk jaar meer dan 150 kinderen. Een van de risicofactoren voor een extreme vroeggeboorte is een verkorte baarmoedermond. Als bij de 20 weken echo een korte baarmoedermond wordt gemeten (< 25 mm) is er een grote kans op een extreme vroeggeboorte.

Chirurgische behandeling: cerclage

Een chirurgische behandeling die mogelijk extreme vroeggeboorte kan verminderen bij tweelingzwangerschappen met een korte baarmoedermond, is een vaginale cerclage. Hierbij wordt een niet-oplosbare hechtdraad rond/door de baarmoedermond geplaatst om het baarmoedermondkanaal af te sluiten en de stevigheid ervan te vergroten. Bij het plaatsen van een cerclage is een kleine kans op een bloeding, infectie of breken van de vliezen tijdens de ingreep.

Onderzoek

Op dit moment is er nog te weinig onderzoek gedaan naar het effect van een vaginale cerclage in tweelingzwangerschappen, waardoor deze behandeling niet geadviseerd wordt. De TWINC studie wil het effect van een cerclage op het voorkomen van een extreme vroeggeboorte onder de 28 weken zwangerschapsduur onderzoeken bij vrouwen met een tweelingzwangerschap met een korte baarmoedermond.

Het onderzoek waar wij jouw mening over vragen (TWINC studie) heeft in het onderzoeksvoorstel de volgende opzet:

Wie zou mee kunnen meedoen?

Vrouwen, ouder dan 18 jaar, met een tweelingzwangerschap en een korte baarmoedermond of ontsluiting (zonder weeën), die tussen de 16 en 24 weken zwanger zijn.

Wat zou meedoen inhouden?
  • Tijdens de 20 weken echo wordt de baarmoedermond opgemeten in je eigen ziekenhuis.
  • Als de baarmoedermond verkort is (<25mm), word je doorverwezen naar een academisch ziekenhuis (UMC). Hier zal uitgebreide informatie gegeven worden over de TWINC studie.
  • Als je dan besluit deel te nemen aan de TWINC studie, word je op willekeurige wijze (met behulp van loting) ingedeeld in een van de beide onderzoeksgroepen: een groep waarbij een cerclage geplaatst zal worden (interventiegroep) of de groep waarbij geen cerclage geplaatst zal worden (controlegroep) Aan de controlegroep zal de standaard zorg geleverd worden zoals deze landelijk is afgesproken in richtlijnen.
  • De zwangerschapscontroles en bevalling vinden hierna weer in je eigen ziekenhuis plaats.

Vragenlijst

Door eenmalig de vragenlijst in te vullen komen de onderzoekers meer te weten over de haalbaarheid van de studie. De vragenlijst gaat uit van: “Stel dat…”. Dus stel dat je zwanger zou zijn van een tweeling en een risico hebt op extreme vroeggeboorte, zou je in dat geval deelname aan een studie als de TWINC overwegenHier vind je de vragenlijst

Mocht je nog vragen hebben kan je ons altijd mailen op contact@extremevroeggeboorte.nl