Oproep voor de medewerking aan een onderzoek

Het Amsterdam UMC is in samenwerking met drie andere expertise centra (het Erasmus MC, Radboudumc en Universitair Ziekenhuis Antwerpen) voor abdominale cerclages in Nederland en België bezig met het opzetten van onderzoek om de voorkeuren/wensen van vrouwen met een eerdere doorgemaakte (extreme) vroeggeboorte en/of vrouwen met een vaginale of abdominale cerclage te inventariseren, zogenoemde ‘patient centered care’.

Graag zouden zij van vrouwen zelf willen horen wat zij belangrijk vinden in de zorg, waar behoefte aan is en wat er beter kan. Dit om de zorg voor vrouwen met een (extreme) vroeggeboorte te optimaliseren.

Het onderzoek zal bestaan uit een groepsinterview, waarbij in kleine groepen (circa 10 vrouwen) een groepsdiscussie onder leiding van een ervaren gespreksleider zal worden afgenomen.

Samen met het Amsterdam UMC zijn wij dus op zoek naar vrouwen die ervaring hebben met een (extreme) vroeggeboorte en/of vaginale en/of abdominale cerclage. Zou jij mee willen werken met zo’n onderzoek waarbij uiteraard alles vertrouwelijk blijft? Stuur ons dan een mail via
contact@extremevroeggeboorte.nl.