Een cerclage is een bandje om de baarmoedermond. Een cerclage wordt in de meeste gevallen geplaatst, omdat de baarmoedermond te zwak is om de zwangerschap tot het einde uit te dragen. De baarmoedermond wordt korter en deze verkorte baarmoedermond wordt vaak ontdekt via een (inwendige) echo. Dit heet cervixinsufficiëntie.

De vroeggeboorte wordt geprobeerd te voorkomen doordat de cerclage om de baarmoedermond zit en deze sluit gedurende de rest van de zwangerschap. Deze heeft dus weinig tot geen kans meer om (teveel) te verkorten en een bevalling op te wekken. Er zijn 3 hoofdredenen om een cerclage te plaatsen:

  • medische voorgeschiedenis (history-indicated)
  • verkorting van de baarmoedermond (echo-indicated)
  • ontsluiting vroeg in de zwangerschap (dilatation-indicated)

De cerclage kan op twee manieren worden gezet, namelijk via de vagina (transvaginaal) of via de buik (laparoscopisch of transabdominaal). Bij de meeste vrouwen met cervixinsufficiëntie is een transvaginale cerclage voldoende om de zwangerschap tot een goede termijn te brengen. In sommige gevallen is een abdominale cerclage nodig, deze kan laparoscopisch of transabdominaal. In enkele gevallen wordt een noodcerclage gezet, dit is altijd een transvaginale cerclage.

Recent onderzoek (lees hier het volledige artikel) toont aan dat bij vrouwen met een eerdere niet-succesvolle vaginale cerclage, een abdominale cerclage veel effectiever is dan opnieuw een vaginale cerclage ter voorkoming van vroeggeboorte < 32 weken en foetale sterfte in het tweede trimester.